Pierwsza Pomoc

Art. 209. §1.

Pracodawca jest obowiązany:

  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
  2. wyznaczyć pracowników do:
    a) udzielania pierwszej pomocy,
    b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
  3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Pierwsza pomoc to cały zestaw czynności zalecanych do wykonania w sytuacjach zagrożenia życia, podejmowanych by ratować osobę lub zmniejszyć niekorzystne skutki wypadku przed przybyciem profesjonalnej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy jest jednym z istotnych elementów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie kursu masz możliwość nabycia wiadomości oraz umiejętności, które pozwolą na właściwe zareagowanie w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. Oferowane przez nas kursy nadają się dla przedstawicieli wszystkich grup zawodowych, jak również osób indywidualnych, które chciałyby poznać zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dbamy o to by każde szkolenie było dopasowanie do potrzeb klienta.