FUNDACJA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

PODSTAWOWE CELE FUNDACJI

 

  • Działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w zakładach pracy i wśród społeczeństwa;

  • Zwiększanie świadomości w kwestii zasad bezpiecznego wykonywania pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń związanych rodzajem wykonywanej pracy;

  • Promowanie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także przeciwdziałanie wypadkom przy pracy i w życiu codziennym;

  • Zwiększanie świadomości społecznej o prawach i obowiązkach pracowników oraz pracodawców w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej;

  • Dążenie do poprawy znajomości zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

  • Organizowanie i udział w imprezach mających na celu integrację uczestników