Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, osób na stanowiskach kierowniczych w:

– spółkach państwowych i prywatnych,
– zakładach prywatnych,
– urzędach, spółdzielniach,
– służbie zdrowia,
– innych osób kierujących pracownikami.

Pierwsze szkolenie obywa się do 6 miesięcy od podjęcia pracy, a następnie do 5 lat.