Dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, na których występuje narażenie na działanie czynników uciążliwych lub niebezpiecznych oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowego lub zmienianego sprzętu. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Pierwsze szkolenie odbywa się do 6 miesięcy od podjęcia pracy ,a następnie do 5 lat dla kadry nauczycielskiej co 6 lat.