Dla kierowników wycieczek

Szkolenie dla kierowników wycieczek na na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej przepisów związanych z organizacją wyjść i wycieczek oraz bezpieczeństwa uczestników, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z organizacją wycieczek realizujących podstawę programową (np w szkołach).