Dla pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, które odbyły szkolenie podstawowe. Grupy uczestników szkolenia należy kompletować z uwzględnieniem wykonywanych przez nich prac i zagrożeń występujących przy tych pracach. Pierwsze szkolenie obywa się do 12 miesięcy od podjęcia pracy a następnie do 3 lat jeśli pracownik narażony jest na szczególne warunki pracy to co 1 rok.